Wat zijn de verplichtingen in de WSNP?

Uiteraard krijgt men ‘niet voor niets’ een schone lei aan het einde van de regeling. Hier moet u wel wat voor doen. Hieronder leest u wat de algemene verplichtingen zijn die gelden tijdens de WSNP.

Sollicitatieverplichting

Indien er geen (voltijd) arbeid verricht wordt dient er (aanvullend) gesolliciteerd te worden. Iedereen in de WSNP dient te trachten zijn of haar inkomen te maximaliseren. Dat wil zeggen dat er zo veel mogelijk inkomen gegenereerd moet worden. Er zijn uitzonderingen mogelijk op de sollicitatieverplichting. Vraag hierom bij uw bewindvoerder.

Informatieverplichting

Als u bent toegelaten tot de WSNP moet u de bewindvoerder te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, informeren omtrent al hetgeen u persoonlijk dan wel financieel raakt. Liever te veel informeren, dan te weinig!

Geen nieuwe schulden

Tijdens de WSNP is het niet toegestaan nieuwe schulden te laten ontstaan. Mocht dit wel gebeuren dan kan dit de verkrijging van de schone lei in de weg staan. Zorg er dan voor dat de nieuwe schuld zo snel mogelijk ingelost wordt! Er mogen aan het einde van de regeling geen nieuwe schulden meer bestaan, let hierop bij het treffen van een betalingsregeling.

Afdrachtverplichting

Tijdens de WSNP leeft u maandelijks van een Vrij Te Laten Bedrag. Dit is het bedrag dat u maandelijks mag behouden van het inkomen (als het inkomen toereikend genoeg is). Al het inkomen boven dit bedrag moet u afdragen aan de boedel: dit spaarpotje is dan voor de schuldeisers.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van de verplichtingen nog vragen of denkt u dat er op u een uitzondering van toepassing is? Neem dan gerust contact met ons op. Wij weten precies wanneer u wel of niet in aanmerking komt voor uitzonderingsregels en kunnen al uw vragen beantwoorden.

Neem contact op