Onze website is zorgvuldig samengesteld, maar is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven. Aan de op onze website vermelde informatie kan dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Insolventie Flevoland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie, noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan deze website.

Het is mogelijk dat via de internetsite van Insolventie Flevoland toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Insolventie Flevoland kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Google Analytics

Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.