Parallax effect - new
Welkom bij
Insolventie Flevoland
Hier komt een subtitel

Aanvraag WSNP

Per 1 juli 2023 is de nieuwe wetgeving van kracht, waarbij onder andere de looptijd van de wettelijke schuldsaneringsregeling is teruggebracht naar een looptijd van maximaal 18 maanden. Wij kunnen uw aanvraag WSNP volledig en snel regelen op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis). Dat betekent voor u dat u geen kosten heeft aan deze aanvraag en dat de aanvraag gedaan wordt door specialisten welke al tientallen jaren als WSNP bewindvoerder actief zijn door het hele land.

De grote voordelen van een wettelijke regeling ten opzicht van een minnelijke regeling is dat de schone lei werkt tegen alle schuldeisers in uw regeling (dus ook de schuldeisers die zich niet melden dan wel die u niet in het voortraject heeft opgegeven omdat deze u niet bekend was). Daarnaast is de afdracht in het wettelijke traject op basis van het VTLB (vrij te laten bedrag) en in de minnelijke regeling op basis van de beslagvrije voet. Dit betekent dat er doorgaans een afdracht is in het minnelijk traject terwijl dat in het wettelijke traject niet zo hoeft te zijn.

Ook zijn de regels om toegelaten te worden tot de WSNP per 1 juli 2023 versoepeld, deze zijn thans als volgt:

De goeder trouw termijn gaat naar 3 jaar (was 5 jaar);

De tienjaarstermijn vervalt (voorheen moest er na het krijgen van de schone lei 10 jaar gewacht worden alvorens weer een beroep te doen op de WSNP);

Als er onvoldoende aflossingsmogelijkheden zijn of andere omstandigheden zijn om tot een buitengerechtelijke regeling te komen hoeft er geen minnelijk traject doorlopen te worden.

Verkorting van deĀ  looptijd indien aangetoond kan worden dat in het minnelijk traject is gespaard en conform de WSNP regels aan de inspanningsverplichting is voldaan (bijvoorbeeld is er tijdens het minnelijk traject ook gesolliciteerd?).

Kortom als u vragen of advies wilt dan staat het u vrij om contact met een van onze medewerkers van kantoor op te nemen. Wellicht dat wij u kunnen helpen naar een schuldenvrij bestaan.