De minnelijke regeling

Het kan gebeuren dat u zich in een schuldenpositie bevindt waar u niet meer zelf uit kunt komen. Hulp om uit de uitzichtloze situatie te komen is hierbij geboden. Bij Insolventie Flevoland bent u er van gegarandeerd dat u hulp krijgt zónder ellenlange wachttijden. Lees hier meer over de minnelijke regeling en wat wij voor u kunnen betekenen.

Wat is een minnelijke regeling?

Als bewindvoerder WSNP met jarenlange ervaring mag je personen bijstaan in het doorlopen van een minnelijke regeling. Maar wat is een minnelijke regeling? Kort gezegd probeer je tijdens een minnelijke regeling afspraken te maken met je schuldeisers om de openstaande schulden zo snel mogelijk, doch binnen maximaal 36 maanden, in te lossen. Hierbij wordt rekening gehouden met je inkomen en uitgaven. De bewindvoerder zal een zogenaamd Vrij Te Laten Bedrag vaststellen. Alle inkomsten boven dit VTLB dienen gespaard te worden voor de schuldeisers zodat je in een periode van maximaal 36 maanden (een zo groot mogelijk gedeelte van) je schuldenlast hebt voldaan. 

Het aanbod

Heeft u voldoende inkomen om in een periode van maximaal drie jaar de volledige schuldenlast in te lossen? Dan zal dit voorstel neergelegd worden bij de schuldeisers. Het kan natuurlijk gebeuren dat op voorhand al duidelijk is dat er niet binnen 36 maanden voldoende gespaard kan worden om 100% van de schulden in te lossen. In dat geval zal een aanbod tegen finale kwijting worden gedaan aan de schuldeisers. Er wordt berekend hoeveel procent van de vordering wél voldaan kan worden, waarbij gevraagd wordt voor het restant van de vordering kwijtschelding te verlenen. Hier kan een schuldeiser wel of niet mee akkoord gaan. Geen nood, gaat een schuldeiser niet akkoord dan is er nog een mogelijkheid: het dwangakkoord.

Neem voor meer informatie over de minnelijke regeling gerust contact met ons op.

Contact