Moratorium

Een ‘moratorium’ is een dwangmiddel. Maar wat is het nou precies?


In het recht is een moratorium (afkomstig van het Latijnse morari, uitstellen) een rechtsmiddel, waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt om, ten behoeve van de betaling van schulden, zich te verhalen op het vermogen van de debiteur.


Is er sprake van schulden? Dan moet er voldaan worden aan enkele voorwaarden voordat een moratorium ingezet kan worden. Een moratorium kan alleen ingezet worden als er sprake is van één van de volgende bedreigende situaties:

  1. Gedwongen woningontruiming
  2. Beëindiging levering gas, elektra of water
  3. Opzegging/ontbinding zorgverzekering

Door het moratorium aan te vragen verzoek je de rechter in bovengenoemde situaties om de ontruiming te schorsen of om de beëindiging van gas, water elektriciteit dan wel de beëindiging van de zorgverzekering tegen te gaan. Dit kan dan voor een periode van maximaal 6 maanden. Het is bedoeld om het minnelijk traject te kunnen voortzetten. Let wel, het moratorium is dus niet voor andere situaties zoals bijvoorbeeld het tegen gaan van een loonbeslag of een beslag op de inboedel.

Is dit niet het juiste dwangmiddel voor uw situatie? Klik dan hier voor meer informatie over andere dwangmiddelen.

Contact