Informatie voor schuldeisers

Bent u schuldeiser? Zodra de WSNP van toepassing verklaard is op uw debiteur bent u uw mogelijkheden tot invorderingen helaas van rechtswege kwijtgeraakt. Vanaf de toelatingsdatum mag er niet meer geïncasseerd worden. Eventueel ná toelating tot de WSNP geïncasseerde gelden die betrekking hebben op een vordering uit de periode voorafgaand aan de WSNP dienen aan betrokkene geretourneerd te worden. Wij trachten u na van toepassing verklaring van de WSNP zo spoedig mogelijk te informeren omtrent de toelating. In onze brief of mail verzoeken wij u dan vriendelijk uw vordering in te dienen.

Als de schuldenaar zich gedurende de looptijd van de schuldsanering (in beginsel drie jaar, maar maximaal 5 jaar) aan zijn verplichtingen heeft gehouden, worden de schulden een natuurlijke verbintenis. Na deze verbintenis kunt u de schuldenaar niet meer dwingen om te betalen. Het geld dat de schuldenaar heeft gespaard in de schuldsanering wordt, na aftrek van de kosten van de bewindvoering en publicatiekosten, uitgekeerd aan de schuldeisers.

De wet zegt het volgende over de WSNP, wat van belang is voor u als schuldeiser;

  1. Vanaf de dag dat iemand is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling staat uw vordering ‘stil’;
  2. Als gevolg van art. 301 lid 2 Faillissementswet vervallen alle gelegde (loon)beslagen;
  3. Doorberekening van rente en/of kosten zijn niet meer toegestaan als gevolg van art. 303 lid 1 Faillissementswet;
  4. Op grond van art. 110 juncto 328 Faillissementswet kunt u alleen nog uw vordering ter verificatie bij de bewindvoerder indienen.

Uw vordering

Bent u schuldeiser en is één van de bewindvoerders van Insolventie Flevoland toegewezen als bewindvoerder van uw debiteur? Gebruik dan de volgende adresgegevens voor het indienen van uw vordering:

E-mailadres: crediteuren@insolventieflevoland.nl
Postadres: Postbus 2404, 8203 AK Lelystad