Schuldsanering Flevoland B.V., gevestigd te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten.

Contactgegevens

Postbus 2404
8203 AK Lelystad
Telefoonnummer: 0320 – 234828
Email: postbus@insolventieflevoland.nl
KVK: 390871750000

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Insolventie Flevoland verwerkt persoonsgegevens doordat je door de rechtbank een bewindvoerder toegewezen hebt gekregen of omdat je gebruik maakt van onze diensten. In een separaat register van verwerkingsactiviteiten staat opgenomen met welke instanties wij persoonsgegevens delen en welke persoonsgegevens wij dan (mogelijk) delen.

Via de website verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

IP-adres via Google Analytics
Locatiegegevens via Google Analytics
Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
Internetbrowser en apparaattype via Google Analytics

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van jouw toestemming of op basis van een noodzaak. Verdere uitleg hierover staat opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Insolventie Flevoland heeft een wettelijke bewaarplicht van vijf jaar bij schuldsaneringsregelingen en faillissementen. In overige gevallen bewaart Insolventie Flevoland jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens verzameld zijn. Wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd of onomkeerbaar geanonimiseerd.

1. Google: met Google Analytics verzamelen wij gegevens van gebruikers van de website en de duur van de opslag van deze gegevens is 50 maanden. Na deze periode worden de gegevens definitief gewist en kunnen wij deze niet meer inzien.

2. Zelf verstrekte gegevens, zonder wettelijke grondslag: gegevens die je ons zelf doorgegeven hebt bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk om doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens verzameld en verstrekt zijn.

3. E-mail gegevens: mail je ons? Dan bewaren we jouw gegevens binnen onze mailserver voor onbepaalde tijd. Hiervoor hebben wij goede veiligheidsmaatregelen genomen. Wil je toch je gegevens wissen uit de mail? Laat het ons dan gerust weten.

Cookies
Binnen de website worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor jouw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet. Daarnaast maken we op onze site gebruik van een beveiligde verbinding via een SSL certificaat.

Klachten?
Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem gerust contact met ons op en maak ons kenbaar wat wij kunnen verbeteren. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 0320 – 234828 of per email: postbus@insolventieflevoland.nl