Dwangakkoord

Soms mislukt een minnelijke regeling omdat niet alle schuldeisers akkoord gaan met het aanbod. In dit geval kan soms een dwangakkoord worden aangevraagd bij de rechtbank. Als de weigering van schuldeisers om mee te werken aan de minnelijke schuldenregeling ‘onredelijk’ is, dan kan er bij de rechtbank een dwangakkoord aangevraagd worden. Als het dwangakkoord wordt opgelegd, dan moeten de weigerende schuldeisers verplicht meewerken aan het minnelijke akkoord.

Wanneer spreekt men dan van een onredelijke weigering van schuldeiser(s)? Als de schuldenaar en/of andere schuldeisers onredelijk worden benadeeld door de weigerende schuldeiser(s) dan is er sprake van een onredelijke weigering.

Bij het indienen van een verzoek tot het opleggen van een dwangakkoord moet tegelijkertijd een verzoek tot toelating tot de WSNP ingediend worden. Wordt het dwangakkoord opgelegd? Dan vervalt het verzoek tot toelating tot de WSNP. Mocht het dwangakkoord wel afgewezen worden dan kan het verzoek tot toelating tot de WSNP behandeld worden.

Meer informatie