Welke dwangmiddelen zijn er?

Door de wetswijziging van de faillissementswet per 1 januari 2008 zijn er drie nieuwe middelen opgenomen in deze wet.
1 Het dwangakkoord artikel 287a Fw
2 Het moratorium artikel 287b Fw
3 De voorlopige voorziening artikel 287 lid 4 Fw

Het dwangakkoord verzoek en het verzoek moratorium moeten worden gedaan tezamen met een verzoekschrift en verklaring WSNP. Bij de voorlopige voorziening moet het gelijktijdig met het verzoek tot toepassing van de WSNP of als dat verzoek al bij de rechtbank in behandeling is of als hoger beroep tegen een afwijzing is ingesteld. Zodra de WSNP van toepassing is, zijn al deze maatregelen niet meer bedreigend. De beslagen vervallen dan namelijk automatisch en woningontruiming en afsluiting van nutsvoorzieningen op basis van schulden die vóór toelating tot de WSNP zijn ontstaan, is niet mogelijk.

Klik op de links om meer informatie over elk dwangmiddel te lezen.